Αυτοεκτίμηση και Αυτονομία στην Τρίτη Ηλικία

Η αυτοεκτίμηση και η αυτονομία είναι κρίσιμες πτυχές της ψυχολογικής ευεξίας στην τρίτη

ηλικία. Η αυτοεκτίμηση, η εκτίμηση του εαυτού και των δυνατοτήτων του, διατηρείται όταν τα

άτομα νιώθουν χρήσιμα και σεβαστά. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μπορεί να επιτευχθεί

μέσω της εμπλοκής τους σε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και μέσω δραστηριοτήτων

που αναδεικνύουν τις ικανότητές τους. Η παροχή ευκαιριών για συνεισφορά στην οικογένεια

και την κοινότητα ή η ενασχόληση με χόμπι και ενδιαφέροντα συμβάλλουν σημαντικά στην

αίσθηση αυτή. Δεν είναι επιθυμητό το να νιώθουν πως δεν έχουν λόγο η άποψη σε τίποτα από

όσα θέματα αφορούν τους ίδιους και θα ήταν καλό να τους συμπεριλαμβάνουμε σε τέτοιες

συζητήσεις, καθώς και να ρωτάμε την άποψη τους.

Η αυτονομία, από την άλλη, σχετίζεται με την ικανότητα των ηλικιωμένων να διατηρούν τον

έλεγχο της ζωής τους και να διεκπεραιώνουν καθημερινές δραστηριότητες ανεξάρτητα. Αυτό

επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την αυτονομία τους. Η

προσαρμογή του χώρου διαβίωσης, όπως η εγκατάσταση εργονομικών εργαλείων και η

διασφάλιση προσβασιμότητας, επιτρέπει στους ηλικιωμένους να παραμένουν λειτουργικοί και

ανεξάρτητοι.

Η διατήρηση της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας δεν αφορά μόνο τη φυσική υποστήριξη

αλλά και την ψυχολογική ενίσχυση, που επιτρέπει στα ηλικιωμένα άτομα να αισθάνονται ότι

παραμένουν ενεργά και σημαντικά μέλη της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η

ποιότητα ζωής τους και ενισχύεται η συνολική ευεξία τους στην τρίτη ηλικία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Η μονάδα μας βρίσκεται στη Λ. Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23. Βρείτε μας στο χάρτη εδώ. Κοντινές περιοχές: Φιλοθέη, Μαρούσι, Χαλάνδρι

TΗΛΕΦΩΝΟ :

2106891392

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Λ.Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23

Email :

info@rodicare.gr

Καλέστε μας