ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΕΥΡΩΝ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΛΕΥΡΩΝ



Γενικά

Τα κατάγματα αυτά αφορούν μια ή περισσότερες πλευρές και προκαλούνται από επίδραση άμεσης ή έμμεσης βίας. Ο ασθενής αισθάνεται έντονο πόνο κατά τις αναπνευστικές κινήσεις αλλά και κατά την τοπική ψηλάφηση.

Σημαντική επιπλοκή των καταγμάτων αυτών είναι η δημιουργία πνευμοθώρακα.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στη κλινική εικόνα και τον ακτινολογικό έλεγχο.

Θεραπεία

Θεραπευτικά εφόσον δεν υπάρχουν οι παραπάνω επιπλοκές δίνονται αναλγητικά διότι ο πόνος επιβαρύνει αρκετά τη κατάσταση του ασθενούς. Τα κατάγματα των πλευρών δεν δέχονται περίδεση . Η πώρωση των καταγμάτων των πλευρών είναι βέβαιη, ο πόνος όμως μπορεί να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες και να ανησυχήσει τον ασθενή.





Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Η μονάδα μας βρίσκεται στη Λ. Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23. Βρείτε μας στο χάρτη εδώ. Κοντινές περιοχές: Φιλοθέη, Μαρούσι, Χαλάνδρι

TΗΛΕΦΩΝΟ :

2106891392

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Λ.Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23

Email :

info@rodicare.gr

Καλέστε μας