Ποιο είδος Ψυχοθεραπείας μου ταιριάζει ;

Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για τον άνθρωπο που επιθυμεί να αντιμετωπίσει

όσο πιο ριζικά και μόνιμα το άγχος του. Η ψυχοθεραπεία ωφελεί σε διάφορα επίπεδα, από τη

διαχείριση του άγχους στο εδώ και τώρα τροποποιώντας τους δυσλειτουργικούς τρόπους

σκέψης και μάθησης που το διαιωνίζουν, όσο και στο παρελθόν αναδεικνύοντας πιο

πυρηνικά ζητήματα, δυσλειτουργικές σχέσεις, διαπροσωπικές δυσκολίες, τραύματα

βαθύτερα άγχη και τις συνδέσεις τους με το παρόν.

Η ψυχοθεραπεία βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια διαφορετική επίγνωση του εαυτού του

και να μπορέσει να λειτουργήσει βελτιωμένα και σε μεγαλύτερη μεν, πιο ρεαλιστική δε,

σύνδεση με τις επιθυμίες του.

Υπάρχουν πολλές σχολές ψυχοθεραπείας. Κυρίαρχη θέση στη θεραπεία άγχους έχει τις

τελευταίες 3 δεκαετίες τουλάχιστον η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία με βασικό

πλεονέκτημα την ίδια της τη φιλοσοφία, αλλά και τη βραχεία της διάρκεια. Η πιο

παραδοσιακή σχολή είναι φυσικά η ψυχοδυναμική-ψυχαναλυτική, η οποία έχει υποστεί

μεγάλες αλλαγές και διασπάσεις από την ίδρυσή της (Freud). Οι πιο μοντέρνες εκδοχές της

ψυχοδυναμικής θεραπείας σήμερα αποτελούν καλή επιλογή για τη θεραπεία άγχους ειδικά σε

περιπτώσεις σύνθετες όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Η σύνθεση στοιχείων από διάφορες σχολές πιθανώς να είναι η πιο ολοκληρωμένη επιλογή

(μία εξ’ αυτών είναι η θεραπεία σχημάτων). Στην ψυχοθεραπεία έχει κανείς την ευκαιρία να

επεξεργαστεί πυρηνικά άγχη όπως το άγχος υγείας και θανάτου, τελειομανίας και

παντοδυναμίας, κοινωνικής αποδοχής και επιτυχίας, ελέγχου, λόγω ενδοψυχικής σύγκρουσης

κ.α.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως και τα φάρμακα έχουν διαφορετική ανταπόκριση ανάλογα

με τον άνθρωπο, έτσι και η ψυχοθεραπεία. Σε κάποιους ταιριάζει η γνωσιακή, σε άλλους η

ψυχοδυναμική, σε άλλους κάποια άλλη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Η μονάδα μας βρίσκεται στη Λ. Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23. Βρείτε μας στο χάρτη εδώ. Κοντινές περιοχές: Φιλοθέη, Μαρούσι, Χαλάνδρι

TΗΛΕΦΩΝΟ :

2106891392

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Λ.Καποδιστρίου 30, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 23

Email :

info@rodicare.gr

Καλέστε μας